"Voedselbossen combineren landbouw en natuur. Dit voorbeeldproject is bedoeld om andere agrariërs te inspireren."

Wat is een voedselbos?

Een voedselbos is een landbouwmethode waarbij bomen en struiken dominant zijn en volop eetbare producten leveren (fruit en noten, maar ook eetbare bladeren, bloemen, scheuten). Het is een vorm van agroforestry die is gebaseerd op de ecologische principes van een natuurlijk bos. Denk hierbij aan goede bestuiving, opbouw van bodemvruchtbaarheid en natuurlijk plaagbeheer. Een voedselbos bestaat uit minimaal vier verschillende vegetatielagen, waarbij het belangrijk is dat de bosbodem zich ongestoord moet kunnen ontwikkelen. In een voedselbos wordt niet geploegd, geen vee gehouden, niet gespoten en geen gebruik gemaakt van bemesting.

Zie voor meer informatie: https://greendealvoedselbossen.nl/

Het initiatief

In 2017 heeft stichting Voedselbosbouw Nederland aan Groen Ontwikkelfonds Brabant het idee voorgelegd om een grootschalig voedselbos aan te leggen en te exploiteren.
Ook het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur van de HAS Hogeschool is bij het project betrokken. Het lectoraat gaat er voor zorgen dat de wetenschappelijke kennis, die tijdens dit project wordt opgedaan, breed wordt gedeeld.

 

Samenwerkingsovereenkomst

Stichting Voedselbosbouw Nederland, Groen Ontwikkelfonds Brabant en HAS Hogeschool hebben in mei 2018 een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
In de overeenkomst is onder meer vastgelegd dat provincie Noord-Brabant ruim 20 hectare grond in de gemeente Meierijstad voor 20 jaar gaat verpachten aan stichting Voedselbosbouw, tegen een marktconforme prijs.
Verder is afgesproken dat Groen Ontwikkelfonds Brabant ook investeert in het plantgoed en het voor de natuurwaarden belangrijke grondverzet bij de aanleg. Omdat de inrichting en het plantgoed veel langer meegaan dan de duur van deze pilot (tot en met 31 december 2038) kan Groen Ontwikkelfonds Brabant deze investering op termijn, bij de toekomstige verkoop van het voedselbos, terugverdienen.

Waarom?

Met dit project wil stichting Voedselbosbouw Nederland aantonen dat een bedrijfsmatige exploitatie van een grootschalig voedselbos een economisch verdienmodel kan opleveren voor agrariërs. Gelijktijdig draagt het bij aan een vitale natuur, met een grote biodiversiteit.

Waar?

Het voedselbos in Schijndel is verdeeld over twee locaties: Boschweg (ca. 4 hectare) en Hardekamp (ca. 16 hectare). De afstand tussen de percelen is hemelsbreed 5 kilometer. Beide locaties grenzen direct aan natuurgebieden van Staatsbosbeheer, die onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Brabant.
De gronden worden verpacht door Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Boschweg

De locatie Boschweg ligt enkele kilometers ten noordwesten van Schijndel, ten zuiden van de N617 tussen Sint Michielsgestel en Schijndel. Het gaat om een ruitvormig perceel van 4 hectare. Op dit moment bestaat het terrein uit zeer ruig grasland met een overgroeide watergang in het midden.

Hardekamp

De locatie Hardekamp ligt ten noordoosten van Schijndel, langs de doorgaande weg Martemanshurk en het zandpad Hardekamp. Het grootschalige terrein ligt in een landschap waarin houtwallen en populierenbossen dominant zijn. De twee percelen worden ook omzoomd door rijen populieren. In de afgelopen jaren werd op Hardekamp vooral snijmaïs geteeld. In 2018 is het terrein ingezaaid met raaigras.

Dit zijn schetsen die een sfeerbeeld geven van de toekomstige inrichting.