"Voedselbossen combineren landbouw en natuur. Dit voorbeeldproject is bedoeld om andere agrariërs te inspireren."

Voortgang

2022
2022
 • Tot en met april 2022 is ongeveer driekwart van het voedselbos aangeplant.
  In de nazomer van 2022 worden hoogteverschillen in het gebied aangebracht, om zo te zorgen voor nog meer variatie in het landschap. De verwachting is dat komende winter 95% van het voedselbos zal zijn aangeplant. Een deel van de hectares wordt ingericht als een publieksvoedselbos. Waar in het productievoedselbos snel en efficiënt oogsten voorop staat, krijgt het publieksvoedselbos juist het karakter van het ‘romantische voedselbos’. Met een poel, een picknickplek en een rijke variatie aan bomen en struiken. Het publieksvoedselbos is grotendeels al aangeplant, door meer 200 leerlingen van de basisscholen uit de omgeving.
2021
2021
2020
2020
 • Vanwege Corona is er alleen in het voorjaar van 2020 aangeplant en niet meer in het najaar.
2019
2019

In 2019 speelden de volgende activiteiten:

 • In januari en februari aanplant van hagen (landschapsherstel, windbeschutting gewassen en waardevol voor natuur);
 • Verwerving vergunningen voor aanleg greppels en poelen (grondverzet);
 • Bestellen van plantgoed diverse eetbare soorten bij professionele kwekers;
 • Uitwerken ontwerp, voor het openbare ‘Proefbos’ aan het Ben Peterspad in samenspraak met lokale kerngroep en sponsor VITAM;
 • Onderzoek naar Klimaat en Biodiversiteit. Om de ontwikkelingen op het gebied van klimaat (koolstofbinding, waterhuishouding) en natuur te volgen wordt regelmatig onderzoek gedaan door HAS Hogeschool en het Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek (NIOO, Wageningen);
 • Het GOB roept een breed samengestelde begeleidingscommissie (o.m. ZLTO, WUR, NIOO) bijeen om het project te volgen en aanbevelingen te geven;
 • In november en december 2019 is er inmiddels weer aangeplant!