"Voedselbossen combineren landbouw en natuur. Dit voorbeeldproject is bedoeld om andere agrariërs te inspireren."

Voortgang

2021

2020

  • Vanwege Corona is er alleen in het voorjaar van 2020 aangeplant en niet meer in het najaar.

2019

In 2019 speelden de volgende activiteiten:

  • In januari en februari aanplant van hagen (landschapsherstel, windbeschutting gewassen en waardevol voor natuur);
  • Verwerving vergunningen voor aanleg greppels en poelen (grondverzet);
  • Bestellen van plantgoed diverse eetbare soorten bij professionele kwekers;
  • Uitwerken ontwerp, voor het openbare ‘Proefbos’ aan het Ben Peterspad in samenspraak met lokale kerngroep en sponsor VITAM;
  • Onderzoek naar Klimaat en Biodiversiteit. Om de ontwikkelingen op het gebied van klimaat (koolstofbinding, waterhuishouding) en natuur te volgen wordt regelmatig onderzoek gedaan door HAS Hogeschool en het Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek (NIOO, Wageningen);
  • Het GOB roept een breed samengestelde begeleidingscommissie (o.m. ZLTO, WUR, NIOO) bijeen om het project te volgen en aanbevelingen te geven;
  • In november en december 2019 is er inmiddels weer aangeplant!