"Voedselbossen combineren landbouw en natuur. Dit voorbeeldproject is bedoeld om andere agrariërs te inspireren."

In samenwerking met het NIOO-KNAW (Nederlands Instituut voor Ecologie) zijn de koolstofwaardes van de bodems gemeten in het toekomstige voedselbos Schijndel. Deze zogenaamde nulmeting dient als basis voor een langdurige studie naar de potenties van koolstofopslag van voedselbossen. In het voorjaar van 2019 zijn metingen gehouden naar onder meer boven- en ondergrondse biodiversiteit en bodemkwaliteit.